Michał Obiedziński – Portfolio

Clients:

poster design

___

PL
___

Czysta forma która buduje prosty, pomysłowy i szybki przekaz komunikatu. Dobry plakat nie wymaga dodatkowego komentarza. Spełniając rolę informacyjną może również stać się dziełe sztuki.
___

Theatre Play Poster

Theatre Play Poster

Poster of Czar Starych Aut

Poster of Czar Starych Aut

Bilboard design

Bilboard design

Human Expression poster

Human Expression poster

UE

UE

Don Kichote

Don Kichote

Baja Prog Festival

Baja Prog Festival