Michał Obiedziński – Portfolio

Clients:

MNKI

2016 Sienkiewicz’s Year

2016 Sienkiewicz’s Year

Portrait – image of soul

Portrait – image of soul

Identity redesign

Identity redesign

Czar Starych Aut

Czar Starych Aut

Poster of Czar Starych Aut

Poster of Czar Starych Aut