Michał Obiedziński – Portfolio

Clients:

Poster of Czar Starych Aut

Czar Starych Aut, exhibition poster