Michał Obiedziński – Portfolio

Clients:

UE

"EU dla Ciebie" – plakat powstał w pracowni projektowania plakatu prowadzonej przez prof. Balickiego oraz prof. Lukawskiego ASP w Lodzi w 2004 roku. Jego tematem była kampania informacyjna przed referendum w sprawie przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. Wypowiedź ilustruje moje ówczesne zdanie na ten temat.   Poster