Michał Obiedziński – Portfolio

Clients:

Don Kichote

Poster design