Michał Obiedziński – Portfolio

Clients:

Fragile brand design

  Fragile – most wanted glass

Projekt jest częścią pracy magisterskiej, która powstała w 2007 roku pod okiem prof. Sławomira Iwańskiego oraz prof. Piotra Karczewskiego. Została wyróżniona w 2007 roku na wystawie "Projekt 2006" w Lodzi nagrodą pienieżną oraz nagrodą w postaci stażu zagranicznego w firmie Virgile and partners w Londynie. Praca zdobyła również wyróżnienie w kategorii identyfikacja wizualna w konkursie AGRAFA 2007 realizowanym przez ASP w Katowicach.