Michał Obiedziński – Portfolio

Clients:

inteuro.info

inteuro.info – kompleksowy projekt identyfikacji wizualnej. Projekt zakłada ułatwienie integracji Polonii oraz cudzoziemnców przybywających do Polski. Celem jest nauka języka i informacja o warunkach pracy i rozwoju w Polsce. Projekt obejmuje swoim zasięgiem Unię Europejską. -––––––––––––––––––––––––––– inteuro.info - comprehensive visual identification project. The project aims to facilitate the integration of the Polish diaspora and foreigners coming to Poland. The aim is to learn the language and provide information on the conditions of work and personal development in Poland. The project integrates participants in the European Union.