Michał Obiedziński – Portfolio

Clients:

package design

___

PL
___

Funkcją opakowania jest prezentowanie, zabezpieczenie i możliwość przetransportowania produktu. Dlatego jego projektowanie to dobrany odpowiednio materiał, ształt, forma (graficzna) opakowania.
___

Fragile package

Fragile package

Primus labels design

Primus labels design

Frater label redesign

Frater label redesign

Black Cat goes Fat

Black Cat goes Fat

Jabil Box

Jabil Box