Michał Obiedziński – Portfolio

Clients:

StylusAir

Identyfikacja wizualna lini lotniczej "Stylus Air". Praca wykonana w pracowni identyfikacj wizualnej prof. Trelińskiego ASP w Lodzi w roku 2004. Celem ćwiczenia było zaprojektowanie znaku ilustrującego linie lotniczą i atrybuty które wiążą się z tym rodzajem komunikacji.

StylusAir brand identity