Michał Obiedziński – Portfolio

Clients:

60th anniversary logo

Puppet and Actor Theatre "Kubus" in Kielce, Poland. Logo of 60th anniversary. ________________________________________ Znak graficzny powstał z okazji planowanych obchodów 60-lecia Teatru w 2015 roku. W czasie obchodów jubileuszowych znak graficzny został zamieniony z oryginałem i towarzszył identyfikacji wizualnej przez cały rok obchodów.